Protokol změn v aplikaci WebSVJ
novinky a vylepšení
opravená chyba
drobné vylepšení
5.3.0
12.9.2023
Sekce Měřidel a Odečtů s exportem do Excelu.
Možnost plánovaného odeslání Hromadného emailu ve zvolený datum a čas a to i opakovaně.
Společný jmenovatel u spoluvlastnických podílů se nepoužíval v exportech.
Opraveno obesílání spoluvlastníků v probíhajícím hlasování per-rollam.
5.2.3
27.9.2022
Přidání položky Insolvence do lišty menu.
Spřístupnění hlasování Per rollam pro slovenské zákazníky.
Implementace historie zmocněnců u jednotlivých jednotek.
Do Hlasovací listiny byl přidán řádek který počítá hlasy PRO ze všech vlastníků.
Přidána možnost zobrazení historie Nájemníků a nájemních vztahů.
Přidána položka Obnova hesla do menu v mobilních zařízeních.
Pole Poznámka u Nájemníka neumožňovalo vložení dlouhého textu.
Soubory přiložené k jednotkám jsou teď přístupné pouze pro ty členy SVJ, kteří vlastnili jednotku v okamžiku přiložení souboru. V praxi to znamená že nový majitel nemá přístup k vyúčtování nebo předpisům původního majitele.
Přístupová práva pro Hlasování per-rollam byla oddělena od práv upravujících přístup k Anketám.
Editace spoluvlastnických podílů u jednotek v některých specifických případech končila chybou.
5.1.1
11.4.2022
Při editaci spoluvlastnických podílů při editaci jednotky se mohlo stát, že aplikace umožnila odeslat neplatný podíl na server, akce skončila chybou a změny se neuložily.
Aplikace již automaticky po určitém čase neodhlašuje přihlášené uživatele ale nechává přihlášení platné až do manuálního odhlášení.
5.1.0
26.2.2022
V případě vložení většího množství nového obsahu na stránky v krátkém časovém intervalu se notifikace o všech novinkách spojí do jednoho emailu.
Aplikace dočasně nepřijímá ruské emailové adresy a žádné emaily na ně neodesílá.
5.0.7
19.1.2022
Možnost vygenerování zápisu z hlasování per-rollam ve formátu Excel pro účely zálohování nebo tisku.
Řízení, která byla ale nově nejsou v Insolvenčním rejstříku nalezena, odstraní z karty vlastníka.
V případě velkého množství příloh u jednoho dokumentu se tyto začnou řadit do více sloupců.
5.0.6
10.1.2022
Výběr barev do grafu hlasování byl sjednocen tak, aby pořadí té které možnosti přesně definovalo její barvu v grafu. První možnost je vždy zeleně, druhá červeně, atd.
Tajné hlasování nově ukazuje i průběžné výsledky ve formě grafu.
Možnost lustrace osob v Insolvenčním rejstříku bez nutnosti zadat IČO nebo datum narození.
Člen nebo nájemník, kterého si uživatel vybral při zpracování registrace se pamatuje a po znovuotevření registrace se předvyplní.
Při hromadném vyplňování hlasů se u jednotek zobrazují oprávnění uživatelé, t.j. delegáti (zmocněnci) místo vlastníků.
Export jednotek do excelu nově obsahuje sloupec Zmocněnec.
Bylo přidáno nové oprávnění, které určuje možnost vytvořit nové diskusní téma. Dosud byla tato možnost určena oprávněním přidávat nové příspěvky.
V kalendáři nešlo vybrat zobrazení jen určité složky pokud byla prázdná.
Příloha nešla vymazat pokud její jméno obsahovalo některé specifické znaky.
Dvojí ověření selhalo v případě, že se k němu použilo alternativní (druhé a další) telefonní číslo.
V případě že formulář obsahoval povinný datum/čas a uživatel ho zadal přes vyskakovací okénko tak políčko pořád hlásilo že není vyplněné.
Katastrální zápisy typu "jiný zápis" se nově ukazují jako ikonka v seznamu jednotek. Dříve byly tyto zápisy vidět až po rozkliknutí detailu jednotky.
5.0.5
1.11.2021
Přidán nový formát prezenční listiny dle požadavku zákazníka.
Nové typy jednotek dle požadavku zákazníka: komora, sklad, prodejní plocha, ordinace.
Vlastní jména (jednotek, vlastníků, atd.) se již nepřekládají a zůstávají v původním tvaru i po přepnutí stránek do jiného jazyka.
Pokud se v hlasování objevil neplatný hlas tak se tabulka hlasujících nezobrazila úplná.
Záhlaví zpráv se nezobrazovalo správně pokud autorem byl anonymní uživatel.
Přidané chybějící hodnoty v číselníku stavu plomby v katastru. Změna se týká služby hlídání katastrálních zápisů.
5.0.4
23.7.2021
Emailové adresy, ze kterých se vrací pošta jako nedoručitelná jsou z portálů odstraňovány. Správce stránek dostane o tomto odstranění notifikaci.
Položky menu typu "Externí odkaz" které obsahují dlouhou webovou adresu nešly vytvořit/uložit.
5.0.3
8.7.2021
Při hlasování per-rollam je možné zvolit, jestli je striktně vyžadováno nastavení Zmocněnce pro každou jednotku či nikoliv (současný stav).
Nastavení počtu dokumentů na stránku se nyní pamatuje i po odhlášení. Není tedy potřeba to po každém přihlášení opět nastavovat.
Připojení další přílohy k dokumentu způsobí aktualizaci jeho časového razítka, takže se bude řadit na začátek výpisu.
V případě přihlášení uživatele přes "vyskakovací okno" prohlížeče je nově možné použít jako přihlašovací jméno také e-mailovou adresu.
Do exportu byl přidán email do sešitu Jednotek.
Řazení nájemníků podle e-mailových adres nemuselo fungovat správně pokud tyto adresy nebyly vyplněny.
Pokud se v hlasování per-rollam vyskytl neplatný hlas, způsobilo to chybu při zobrazení statistických tabulek.
Sestavy a hlasovací listina se negenerovaly správně v případě víc celků v domě (Dům, Zahrada, Garáž atp.)
Z kontaktních adres jsou automaticky mazány e-mailové adresy, které se vrací jako nedoručitelné.
Opravené překlepy v dokumentaci.
5.0.2
15.5.2021
Podpora pro dvoufaktorové (dvojí) ověření: TFA - Two Factor Authentication. Aplikace umožňuje pro každé oprávnění (např. Hlasování per rollam) specifikovat, že se navíc vyžaduje dvojí uvěření uživatele. Ověřit se uživatel může pomocí e-mailu, SMS nebo OTP aplikací.
Notifikace na události se odesílaly i v případě, že byly vypnuté.
Nešlo připojit přílohu k dokumentu, na který byl předtím vytvořen zkrácený odkaz.
V případě nastavení jednotného společného jmenovatele podílů na společných prostorách se tento jmenovatel automaticky upraví u jednotek, kde by jeho aplikace vedla k čitateli s desetinnou čárkou.
4.5.5
17.3.2021
Možnost doplnit / editovat výsledky per rollam i po ukončení on-line hlasování.
U hlasování se nově zaznamenává IP adresa, přesný čas hlasování a konkrétní uživatel, který hlasoval.
Aktivní hlasování per-rollam není možno za běhu upravovat ani ukončit předčasně.
4.5.1
27.2.2021
On-line hlasování per rollam.
Opraveno pár překlepů.
4.4.2
7.1.2021
Zmocněnec neměl přístup k dokumentům přiloženým ke své jednotce.
4.4.1
28.12.2020
Nový stav plomby v katastru se nepromítl na webový portál. Notifikace ale odešla v pořádku.
Proběhla aktualizace všech používaných komponent, knihoven a webového serveru na nejnovější stabilní verze.
4.4.0
11.12.2020
Do hlasovací listiny v Excelu byl přidán nový sloupec, který obsahuje údaje o zmocněnci pro tu kterou jednotku.
Informace o Zmocněnci byla přidána na kartu jednotky.
Zmocněnec dostal nově přístup ke svým jednotkám v plném rozsahu jako vlastníci.
Možnost přepnout hlavní menu natrvalo do verze pro tablety a mobily (menu se rozbalí až po kliknutí).
Systémové složky jsou nově skryty pro běžné uživatele.
Nešlo smazat dokumenty, které obsahovaly v názvu speciální znaky.
Neveřejné hlasování vypadalo jako nefunkční, protože neposkytlo uživateli zpětnou vazbu o započtení hlasu.
Vylepšen tisk anket.
4.3.3
3.11.2020
Spuštěna nová doplňková služba: Hlídání Obchodního rejstříku. Podrobné informace najdete na domovské stránce WebSVJ.
Byla přidána nová sada oprávnění pro správu a prohlížení nájemníků. Doteď se přístup k nájemníkům řídil oprávněním Spravovat členy.
Do tabulky nájemníků byl přidán sloupec Role.
Po přidání nové přílohy k existujícímu dokumentu se odesílá notifikace o novém obsahu podobně jako při vložení nového dokumentu. Toto lze před přidáním každé přílohy vypnout.
Možnost ve výpisu dokumentů rovnou zobrazovat tělo dokumentu, skrýt ho a zobrazovat pouze hlavičky (tělo po rozkliknutí) nebo zobrazovat tělo v rámečku a omezit tím jeho výšku.
V zeleném proužku v záhlaví Události se nově objevuje i datum a čas ukončení události.
Při editaci hlavního menu se mohlo stát, že se kvůli nefunkční ikoně jedné položky staly stránky nepoužitelnými.
Některá tlačítka a ikonky pro editaci člena, jednotky a účtu byly vidět i když uživatel neměl patřičná oprávnění akci provést.
Webový editor textu v některých případech způsobil nefunkční webový odkaz, který do něho uživatel napsal/vložil. Do lišty bylo taktéž přidáno tlačítko pro vložení odkazu.
Opravena webová adresa na obrazovce vyřešení závady.
Ikonky pro editaci, mazání a další byly sjednoceny do stejného dizajnu.
Notifikační e-mail o nahlášení nové závady obsahoval duplicitní sdělení.
4.3.1
4.9.2020
Funkcionalita hlášení závad (úkolů, podání na výbor a pod.) byla vylepšena v těchto bodech:
  • závadu (úkol, podání) lze po uzavření (vyřešení nebo zamítnutí) opět otevřít. Znovu otevřít závadu může jak zadavatel tak řešitelé
  • závadu (úkol, podání) může nově uzavřít/smazat/upravit také zadavatel (autor) hlášení
  • komentář k řešení/zamítnutí může nově obsahovat i přiložené soubory
  • karta závady nově zobrazuje přímo i způsob vyřešení nebo důvod zamítnutí/znovuotevření; dříve to bylo vidět pouze jako komentář v diskuzi
  • karta závady zobrazuje všechna řešení/zamítnutí/znovuotevření pokud jich bylo víc
  • notifikaci o přidání komentáře k závadě (úkolu, podání) dostanou pouze zainteresovaní uživatelé, ne všichni
V exportu dat do Excelu je nově také datum a čas posledního přihlášení každého uživatele.
4.2.1
12.8.2020
V Kalendáři se u dokumentů nově zobrazuje čas vložení.
Možnost zobrazení a třídění Anket dle stavu (otevřená, ukončená).
V levém panelu v sekci u přihlašovacího jména se nově zobrazuje seznam vlastněných / užívaných jednotek.
Možnost natrvalo odstranit člena SVJ ze sekce Bývalí členové.
V seznamu členů SVJ je nově v řádku u člena SVJ s insolvencí ikonka (podobně jako u jednotky u které jsou zápisy v katastru).
Opravena kontrola správnosti vyplnění formuláře v sekci Admin / Hlavní menu. Stávalo se, že při zadání Systémové akce vás aplikace pustila dál i když nebyl formulář vyplněn správně.
Při tvorbě nového dokumentu s přílohou se mohlo stát, že se příloha po odeslání ztratila. Situace nastala když byl formulář s novým dokumentem otevřený v prohlížeči déle než hodinu bez uložení.
Celkový podíl v SVJ může být nastaven na libovolnou specifickou hodnotu. Stávalo se ale že tento celkový podíl se nepromítl do některých sestav a pohledů a zlomky se v nich pořád zobrazovaly v základním tvaru.
V Internet Exploreru 11 nefungovalo přesouvání položek myší v sekci Admin / Hlavní menu a Složky.
Notifikační e-mail již neobsahuje odkaz na Diskusi pokud příjemce notifikace nemá oprávnění se diskuse účastnit.
Čas "vytvoření" hromadného e-mailu se aktualizuje po jeho odeslání.
Vylepšený tisk dokumentů: schování rušivých sekcí a elementů, tisk seznamu příloh
4.2.0
10.2.2020
Hlídání katastrálních zápisů nově informuje všechny zainteresované o každé změně stavu plomby.
Možnost skrýt proužek s proklikem na diskuzi, který se nachází pod každým dokumentem.
Anketu lze nyní otevřít proklikem na celé pole ankety, ne jenom na záhlaví.
Opravena validace pole IČO na kartě vlastníka.
Nově založené stránky neměly v sekci Galerie instalován prohlížeč fotek.
Opravena navigace v sekci Kalendář. V lednu směroval odkaz na rok 2020 o jeden rok zpátky na rok 2019.
Všechny naše SSL certifikáty nově používají silnější klíče (4096 bit) a byla ukončena podpora starých a méně bezpečných síťových protokolů (TLS 1.0, TLS 1.1). Vaše stránky mají nyní hodnocení zabezpečení A+ v testu SSL Labs.
4.1.7
30.12.2019
Opraveno potvrzení o přečtení dokumentu, které se nemuselo u některých uživatelů započítat.
Opraveno hlasování u anket, které nezobrazují průběžné výsledky. Hlas se započítal ale uživatel nedostal zpětnou vazbu.
Záhlaví u dokumentů v galerii mělo rozházené formátování.
4.1.6
27.11.2019
Hlídač katastru nyní správně rozpozná osoby bez trvalého pobytu.
Opravená záhlaví dokumentů, která byla někdy špatně zformátována / rozhozena.
Chyběla ikonka hromadných e-mailů při rychlém vyhledávání.
Při chybějící ikonce v hlavním menu aplikace zhavarovala.
4.1.5
12.11.2019
Funkce Beru na vědomí je nově aktivní i pro nájemníky ne jenom pro členy.
Přiložené soubory k jednotce jsou nově vidět i v sekci Společenství / Jednotky. Doposud byly vidět pouze v sekci Nastavení / Moje jednotky.
Při hlasování v anketách je po kliknutí na požadovanou volbu uživatel upozorněn jak hlasoval a že jeho hlas byl započítán.
Rozesílání hromadných e-mailů nyní podporuje ukládání rozepsaných e-mailů do sekce Koncepty podobně, jak to umožněno při vkládání klasických dokumentů.
Registrační formulář vypne kontrolu správnosti zadání užívaných jednotek pokud nejsou v aplikaci evidované žádné jednotky.
Ve výpisu dokumentů se správně v záhlaví dokumentu zobrazí ikonka složky v případě, že byla změněna v sekci Admin / Složky.
Hromadná pošta někdy odesílala duplicitní dokumenty v případě nájemníků.
Ikonka webové stránky v lepším rozlišení zejména pro uložení na plochu.
4.1.4
24.7.2019
Prezenční listina v Excelu. Nově je možné stáhnout si prezenční listinu i ve formátu XLSX. Je možné ji tak upravit nebo přeformátovat. Možnost stažení ve stávajícím formátu PDF zůstává zachována.
Kontrola správnosti zadání jednotek. Registrační formulář nově kontroluje správnost vyplnění položky Užívané jednotky v registračním formuláři. Při chybém zadání se regsitrace odmítne. Tímto se ulehčí jednak zpracování registrace a také se omezí spam.
Sloučení menu položek Výbor (Představenstvo) a Společenství (Družstvo). Došlo ke sloučení těchto 2 položek menu které zobrazovaly obdobný obsah. Ve sloučené položce jsou dostupné položky podle toho, jaká má uživatel oprávnění.
Historie společenství. Do menu Společenství (Družstvo) byla přidána sekce Historie, která nyní obsahuje bývalé členy. V budoucnu se bude rozšiřovat o historii nájemníků, jednotek, katastrálních zápisů a pod.
Možnost otevřít menu položku do nového okna. Editor menu nyní umožňuje nastavit jednotlivým položkám vlastnost otevření do nového okna / záložky. Možnost využijete asi najvíc v případě odkazu na externí stránku.
Aplikace odmítala přidat položku do hlavního menu (typu Externí odkaz) pokud byla adresa odkazu delší než 40 znaků.
Vyskakovací okno pro zadání datumu a času někdy nebylo zcela vidět.
Doplněn chybějící slovenský překlad pro některá systémová hlášení (žlutý pruh pod lištou menu).
Bylo zvýšeno zabezpečení stránek z hlediska protokolu https (CSP, secure cookies)
Domovská stránka nyní obsahuje v adresním řádku prohlížeče krátkou adresu.
4.1.2
30.5.2019
Založení tohoto dokumentu: Protokolu změn v aplikaci WebSVJ
Drobná vylepšení a opravy vzhledu aplikace
4.1.1
13.5.2019
Přidány nové položky do Kalendáře: odeslání hromadného e-mailu a SMS, spuštění hlasování
Přidán nový režim kalendáře: jednoduchý rezervační systém. Pokud máte zájem novinku vyzkoušet je nutný zásah z naší strany. Napište.
4.1.0
7.5.2019
Nová funkce Kalendář. Zobrazuje různé události na portálu: vytvoření dokumentu, přihlášení uživatelů, plánované události a pod. Kalendář je přístupný všem a to, co v něm uživatel uvidí, záleží na jeho přistupových právech. V zásadě co může vidět na stránkách to vidí i v kalendáři.
Nastavení Kalendáře: výběr typů událostí, výběr složek.
Přidány nové položky do Kalendáře: změny ve vlastnictví a v pronájmech
Možnost vytvořit zkrácený odkaz na aktuálně zobrazenou stránku. Funkce je dostupná z hlavního menu kliknutím na ikonku řetězu. Zkrácený odkaz se hodí pro ruční přepis, např. pro umístění na domovní nástěnku.
Možnost jednoduše přidat položku do hlavního menu, která otevře aktuálně zobrazenou stránku. Funkce je dostupná ve formuláři na vytvoření odkazu z hlavního menu kliknutím na ikonku řetězu.
Opraven chybný formát datumu při editaci historie obydlení a historie vlastnictví jednotky.
Možnost přímo vytvořit přihlašovací účet při editaci/přidávání nového člena SVJ mohl i uživatel bez práva administrovat.
4.0.7
18.4.2019
Editor hlavního menu byl rozšířen o možnost nastavit položkám grafickou ikonku a její barvu.
Editor hlavního menu nyní umožňuje nastavit typ položky (zobrazení složky, systémová akce, externí odkaz) a nastavit potřebné oprávnění k jejímu použití.
Editor složek byl rozšířen o možnost nastavit složkám grafickou ikonku a její barvu.
Hromadný e-mail, který neměl žádné adresáty se v přehledu odeslaných e-mailů nezobrazoval správně.
4.0.5
9.4.2019
Možnost stáhnout si protokol o kontrole insolvenčního rejstříku ve formátu PDF.
E-mailový protokol o změnách v katastru nyní obsahuje přímo odkazy (hyperlinky) na nové a staré vlastníky.
Vylepšeno zpracování registrace: lepší odhad uživatele, který se registroval
Spřesněno počítadlo zobrazení dokumentu (v záhlaví dokumentu). Již nepočítá otevření příloh ani zobrazení zkrácené verze (preview).
Špatné formátování náhledu dokumentu v diskusích.
4.0.3
19.3.2019
Možnost vytvořit přihlašovací účet přímo z karty člena nebo nájemníka. Funkce se hodí v případě, kdy si kliknete na nového člena o kterém vám přišla e-mailová notifikace z katastru. Stačí pak vyplnit jeho e-mailovou adresu a zvolit odeslání pozvánky, vše z karty vlastníka.
Závady a úkoly obsahují dvě nová pole: datum přiřazení a požadovaný datum vyřešení.
Evidence Úkolů, která funguje podobně jako Závady. Obecně jze nakonfigurovat libovolný počet podobně fungujících "úkolovacích" systémů.
Zálohy stránek do DropBox-u jsou nyní ve strukturované formě kdy jsou přílohy rozdělené do složek přesně tak, jako na webu.
Byla povolena aktualizace z katastru i pro zablokované stránky z důvodu neplacení. Co kdyby ...
Formulář pro odeslání hromadného e-mailu nefungoval správně pokud na webu nebyl evidován žádný člen.
Některým textům na portálu chyběly české/slovenské překlady.
4.0.2
5.2.2019
Možnost zobrazovat vybrané dokumenty na začátku výpisu i když mají starší datum vytvoření. Úpravu provedete při editaci dokumentu tlačítkem Zobrazovat na začátku. Hodí se pro důležité dokumenty, které mají být vždy vidět.
Možnost zobrazovat ve složce pouze náhledy dokumentů místo celých textů. Celý text jde potom otevřít kliknutím na dokument.
Možnost umístit pole pro rychlé vyhledávání do lišty hlavního menu.
Rychlejší a automatická re-indexace pro kvalitnější vyhledávání na portálu podle klíčových slov.
Mobilní verze webu je teď barevně sjednocena s lištama mobilního prohlížeče.
Seznam odeslaných SMS se nezobrazoval správně.
Opraveno řazení ve všech tabulkových výpisech tak, aby bylo v souladu s řazením dle českého (resp. slovenského) pravopisu.