Vytvoření portálu na zkoušku
Vaše e-mailová adresa
Na tuto e-mailovou adresu Vám pošleme všechny potřebné informace o vašem novém webovém portále. Ujistěte se prosím, že adresa je ve správném tvaru.
Vytvořit podle IČO
IČO zatím nebylo ověřeno
Zadejte prosím IČO vašeho SVJ nebo bytového družstva a zmáčkněte tlačítko OVĚŘIT. Systém vyhledá zadané IČO v Obchodním rejstříku a nabídne Vám údaje nalezeného subjektu ke kontrole. V případě že údaje budou souhlasit, potvrdíte správnost tlačítkem VYTVOŘIT PORTÁL.
Vytvořit podle poštovní adresy
Zadejte prosím adresu (obec, ulici a číslo popisné/orientační), kde se váš dům nachází. vaše zadání potvrdíte tlačítkem VYTVOŘIT PORTÁL.