Doporučuje Rádce pro SVJ
Webové stránky pro SVJ a Bytová družstva

neomezený archiv
všechny vaše dokumenty a diskuzní příspěvky jsou archivovány neomezeně dlouho a máte pro ně k dispozici neomezený datový prostor. Přístup členů ke stránkám není nijak omezen, neexistuje žádný datový ani časový limit.

aktualizace
aktualizace seznamu členů dle katastru nemovitostí dělá veškeré aktualizace na stránkách za vás. Před schůzí stačí seznam vlastníků vytisknout nebo vyexportovat do Excelu.

hlášení závad
jednoduché a přehledné hlášení závad s možností volit řešitele a podporou notifikací o nových a vyřešených závadách. Vše samozřejmě s podporou full-text vyhledávání, diskuze a přiložení fotodokumentace a jiných přiloh.
dokumenty on-line nástěnka, zápisy ze schůzí výboru nebo společenství, důležité kontakty nebo výpisy z účtu, legislativa, zálohové platby. Vše přehledně dostupné ve své kategorii.
evidence evidence členů SVJ nebo družstva, evidence bytových a nebytových jednotek, evidence nájemníků a bydlících osob. Vše můžete kdykoliv jednoduše vyexportovat do Excelu.
hlasování ankety na internetu jsou rychlý a efektivní způsob, jak získat přehled o názorech spoluvlastníků. Hlasování probíha dle podílu nebo rovnoprávně

fórum
uživatelé můžou diskutovat o zprávách na nástěnce, o zápisech, o anketách nebo si můžou založit vlastní diskuzi na libovolné téma

fotogalerie
všechny fotografie a jiné obrázkové přílohy se automaticky zobrazí formou elegantní fotogalerie. Pro kompletní foto alba vašeho domu je k dispozici v hlavním menu zvláštní sekce.

vyhledávání
máte k dispozici rychlé a jednoduché full-text vyhledávání napříč celým obsahem stránek včetně všech dokumentů a příloh